IR-kontakt

Kontakt för Investor Relations

Vänligen kontakta Peter Wergens för frågor rörande IR-relaterade frågor.

Peter Wergens
CFO och IR-ansvarig
ir@dcompanynordic.com
073-325 75 04
Pentavägen 5B,
SE-187 30 Täby, Sweden

Ralph Dahlin
VD/CEO
ir@dcompanynordic.com
070-536 89 79
Pentavägen 5B,
SE-187 30 Täby, Sweden