Styrelse

Bolagets styrelse utgörs av ordföranden Stefan Vilhelmsson samt ledamöterna Joakim Engvall, Thomas Gidlund, Peder Gyllenberg, Tommy Sunesson och Eugen Wikström.

Enligt bolagsordningen ska D&Companys styrelse bestå av lägst tre och högst tio ledamöter och högst tio styrelsesuppleanter. Bolagets styrelse består för närvarande av sex ledamöter, inklusive ordförande, och inga suppleanter. Uppdraget för samtliga ledamöter löper till slutet av kommande årsstämma.

Styrelseledamöter

Stefan Vilhelmsson, född 1961

Styrelseordförande sedan 2017.

Utbildning: Idrottslärarutbildning (GiH).

Erfarenhet: Stefan har haft tidigare ledande positioner som bland annat VD för investmentbolaget Falvir AB samt erfarenhet som affärsman på CGI-DATA och Fujutsu Sverige. Han har även erfarenhet inom idrottsvärlden som förbundskapten för Svenska Herrlandslaget i Volleyboll.

Pågående uppdrag: Ordförande i Falvir AB, e37 Stystem AB, Future Gaming Group International AB, Bangerhead AB, Precisionsmetall Group AB, BHead Holding Ett AB, ECITY Venture AB och BHead Holding AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Tidigare styrelseledamot i PromikBook AB och Litium AB.

Äger mer än fem procent av aktierna i: Falvir AB.

Innehav i Bolaget: 1 408 890 aktier via bolaget Falvir AB.

Thomas Gidlund, född 1966

Styrelseledamot sedan 2017.

Utbildning: Examen i Industriell ekonomi vid Linköpings Tekniska Högskola.

Erfarenhet: Thomas har haft ledande positioner som försäljnings- och affärsutvecklingschef på Spotlight Stock Exchange samt Burgundy (Oslos börs). Han har även erfarenhet från mjukvarubolag inom finansmarknaden bland annat Itiviti samt FIS Front Arena. Thomas arbetar idag som investment manager på Sciety samt som affärsutvecklingskonsult.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Greaid AB och Trivise AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i Tomtech Invest AB och Degerholmen 1974 AB.

Äger mer än fem procent av aktierna i: Tomtech Invest AB, Tocari AB, Trivse AB och Greaid AB.

Innehav i Bolaget: -

Peder Gyllenberg, född 1973

Styrelseledamot sedan 2015 och vice VD sedan 2016.

Utbildning: Civilekonomiutbildning från Uppsala Universitet och Högskolan i Halmstad.

Erfarenhet: Peder har en lång erfarenhet av entreprenörskap och företagsledning. Han har arbetat med marknadsföring och försäljning via Internet i mer än 15 år, oftast i egna företag, bland annat som grundare och VD för YourLenses Scandinavia AB, en av nordens första online-butiker för kontaktlinser, och WatchOnWatch AB. Peder sitter som styrelsemedlem i Sveriges Optikleverantörers Förening (SOLF) och ingår i ledningsgruppen vid Optiksäljarutbildningen vid Norrtälje Optikcentrum.

Pågående uppdrag: VD i Golden Hill Holding AB och styrelseledamot i SOLF – svensk Optikleverantörsförening och AB Norrorts Bygg och Fastighetsservice.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande i AB Perfect Pour Nordic, Criborn Production och styrelseledamot i Mademar AB.

Äger mer än fem procent av aktierna i: AB Perfect Pour Nordic och Golden Hill Holding AB.

Innehav i Bolaget: 300 720 aktier.

Tommy Sunesson, född 1961

Styrelseledamot sedan 2018.

Utbildning: IHM Business School i Stockholm.

Erfarenhet: Tommy har erfarenhet som entreprenör och företagsuppbyggande med fokus på affärsutveckling, marknadsföring och försäljning. Han har grundat ett flertal företag i både Sverige och i Asien och han investerar även i tillväxtföretag med både tid, kapital och kunskap.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i K.W. Karlberg Aktiebolag. Styrelseledamot i Åre Continental Inn AB, Brandskills i Stockholm AB, StarAttraction AB, Right Track AB och Vikdalen Invest AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: -

Äger mer än fem procent av aktierna i: K.W. Karlberg Aktiebolag, Brandskills i Stockholm AB, Vikdalen Invest AB, Right Track AB och StarAttraction AB.

Innehav i Bolaget: 187 500 aktier.

Eugen Wikström, född 1958

Styrelseledamot sedan 2014.

Utbildning: Fil.kand i medie- och kommunikationsvetenskap och controllerutbildning IHM.

Erfarenhet: Eugen har bland annat 20 års erfarenhet av flera olika positioner inom musikbranschen. Därefter som affärsdrivande entreprenör i företaget Sjövillan Skärgård, där han under 90- och 00-talet byggde upp en omfattande eventverksamhet i Stockholms skärgård. Idag är han även affärsutvecklare för en uppfinning, en partikelseparator, som spås ersätta filter i många industriella processer.

Pågående uppdrag: VD i Hot Management Aktiebolag och styrelseledamot i Sjövillan Skärgård på Riktigt AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: -

Äger mer än fem procent av aktierna i: Sjövillan Skärgård KB, Hot Management AB och Sjövillan Skärgård på Riktigt AB.

Innehav i Bolaget: 336 110 aktier.

Joakim Engwall, född 1960

Styrelseledamot sedan 2016.

Erfarenhet: Joakim har lång erfarenhet av styrelseuppdrag från ett stort antal bolag, främst inom IT, Bank och internet-handel, där ett flertal av dessa har börsintroducerats. Han har även varit aktiv i ledande roller i tidiga skeenden i olika företag, mestadels som VD eller styrelseordförande. Joakim har dessutom haft ledande befattningar i stora företag som exempelvis SEB och Posten. Just nu är Joakim VD i Investmentbolaget UTN-Holding (största ägare i D&Co) och Consign (IT-Konsulter) samt aktiv i ett tiotal styrelseuppdrag.

Pågående uppdrag: VD och styrelseledamot i Consign Group AB, Consign Sverige Aktiebolag, Kungsgatan Kapital AB och UTN Holding AB. Styrelseordförande i Kungsgatan Kapital Utveckling AB och Kungsgatan Corporate Finance AB. Styrelseledamot i HDD Servo Motors AB, Joakim Engvall AB och HDD Sweden AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande i Our House AB. Styrelseledamot i Stridsberg Licensing Aktiebolag och Sportamore AB (Publ).

Äger mer än fem procent av aktierna i: Kungsgatan Kapital AB, Consign Group AB, Consign Sverige AB, World Wide Charter Sweden AB och Joakim Engwall AB.

Innehav i Bolaget: -